Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vládcové a panovníci českého středověku

16. 10. 2012

 

 

Sámova říše (623 ? - 659 ?)

Sámo +659 ?

Franský kupec, vládnul slovanskému kmenovému svazu - Sámova říše, přibližně v letech 623 - 659.

 

Velkomoravská knížata (833 - 907) - Mojmírovci

Mojmír I. *795 ?  + 846 ?

Zakladatel dynastie Mojmírovců, první historicky známý moravský vládce. Vládnul přibližně v letech 830 - 846.

Rostislav * ?  + 870

Byl synovcem Mojmíra I., po jeho smrti dosazen na velkomoravský stolec Ludvíkem Němcem, vládcem východofranské říše. Vládnul v letech 846 - 870. 

Svatopluk I. * 830 ?  + 894

Rostislavův synovec, nejvýznamnější vládce Velkomoravské říše. Vládnul v letech 870 - 894.

Mojmír II. * ?  + 907 ?

Syn Svatopluka I., po roce 907 nejsou o něm žádné zmínky, patrně tohoto roku zemřel. Vládnul v letech 894 - 907 ?.

 

Česká knížata (870-1061) - Přemyslovci

Bořivoj I. *852-5?  +889-91?

První historicky doložený Přemyslovec, zakladatel dynastie. Vládnul přibližně v letech 867 - 889.

Spytihněv I. *875  +915

Bořivojův syn. Vládnul v letech 894 - 915.

Vratislav I. *888?  +13.2.921

Také Bořivojův syn a bratr Spytihněva. Vládnul v letech 915 - 921.

svatý Václav *907?  +28.9.935

Syn Vratislava I., patron nejen přemyslovské dynastie, ale i celé české země. Někdy uváděn jako Václav I. Vládnul v letech 921 - 935.

Boleslav I. *915?  +972

Syn Vratislava I., bratr svatého Václava, bývá někdy považován za zakladatele české státnosti. Vládnul v letech 935 - 972.

Boleslav II. *935?  +7.2.999

Syn Boleslava I., rozšířil území zděděná po otci. Po jeho smrti státní úpadek a boj o moc mezi jeho syny. Vládnul v letech 967/972? - 999.

Boleslav III. *???  +1037

Syn Boleslava II., o vládu přišel povstáním. Vládnul v letech 999 - 1002.

Vladivoj *???  +1003

Původem asi Piastovec. Vládnul v letech 1002 - 1003.

Jaromír *???  +4.11.1035

Syn Boleslava II. po smrti Vladivoje krátce dosazenna knížecí stolec.Vládnul v roce 1003.

Boleslav III. *???  +1037

Podruhé na knížecím stolci, nařídil vraždění Vršovců, Boleslav Chrabrý jej uvěznil a oslepil. Podruhé vládnul krátce v roce 1003.

Boleslav Chrabrý *966-7?  +17.6.1025

Polský kníže, Piastovec. Do Čech vpadl v roce 1003, vládnul v letech 1003 - 1004.

Jaromír *???  +4.11.1035

Podruhé na knížecím stolci. Vládnul v letech 1004 - 1012.

Oldřich *???  +9.11.1034

Nejmladší syn Boleslava II. Roku 1012 se zmocnil vlády, během několika let dobyl Moravu na Polácích. Vládnul v letech 1012 - 1033.

Jaromír *???  +4.11.1035

Po sesazení Oldřicha císařem Konrádem II. potřetí na knížecím stolci. Vládnul v letech 1033 - 1034.

Oldřich *???  +9.11.1034

Podruhé na stolci, omilostěn Konrádem II. a dosazen zpět na knížecí stolec. Vládnoucího bratra Jaromíra dal zajmout a oslepit. Podruhé vládnul krátce v roce 1034.

Břetislav I. *1002-5?  +10.1.1055

Syn Oldřichův, prosadil tzv. seniorát - knížetem má být nejstarší muž přemyslovské dynastie. Vládnul v letech 1034 - 1055.

Spytihněv II. *1031  +28.1.1061

Syn Břetislavův, za svého vládnutí podřídil Moravu své přímé vládě. Vládnul v letech 1055 - 1061.

 

Český kníže a později král (1061-1092) - Přemyslovec

Vratislav II. *???  +14.1.1092

Syn Břetislava I., od roku 1085 byl prvním českým králem, jeho královský titul však byl nedědičný. Vládnul jako kníže a posléze jako král v letech 1061 - 1092.

 

Česká knížata (1092-1140) - Přemyslovci

Konrád I. Brněnský *1035?  +6.9.1092

Syn Břetislava I. Vládnul pouze krátce v roce 1092.

Břetislav II. *1060?  +22.12.1100

Syn Vratislava II. Vládnul v letech 1092 - 1100. 

Bořivoj II. *1064?  +2.2.1124

Syn Vratislava II. Vládnul v letech 1100 - 1107.

Svatopluk Olomoucký *???  +21.9.1109

Syn Oty Olomouckého. Knížetem se stal po útěku Bořivoje II. do Německa. Vládnul v letech 1107 - 1109.

Vladislav I. *1070  +12.4.1125

Syn Vratislava II., tvrdě se vypořádal se svými odpůrci. Vládnul v letech 1109 - 1117.

Bořivoj II. *1064  +2.2.1124

Podruhé na trůně po výměně s bratrem Vladislavem I. Podruhé vládnul v letech 1117 - 1120.

Vladislav I. *1070  +12.4.1125

Podruhé na trůně opět po výměně s Bořivojem II. Druhé období vlády v letech 1120 - 1125.

Soběslav I. *1090?  +14.2.1140

Syn Vratislava II. Vládnul v letech 1125 - 1140.

 

Český kníže a později král (1140-1172) - Přemyslovec

Vladislav II. *1110  +18.1.1174

Syn Vladislava I. Byl druhým českým králem. Patrně nedědičný titul mu udělil v roce 1158 císař Fridrich I. Barbarossa. Vládnul v letech 1140 - 1172.

 

Česká knížata (1178-1198) - Přemyslovci

Bedřich *1142?  +25.3.1189

Syn Vladislava II., ten mu předal vládu - primogenitura, ale platilo stále právo seniorátu. Vládnul v letech 1172 - 1173.

Soběslav II. *1128  +29.1.1180

Syn Soběslava I. Vládnul v letech 1173 - 1178.

Bedřich *1142?  +25.3.1189

Podruhé u moci, Soběslav II. ztratil podporu císaře Barbarossy a Bedřich císaře uplatil. Podruhé vládnul v letech 1178 - 1189.

Konrád II. Ota *1135  +9.9.1191

Syn Konráda II. Znojemského. Čechy a Morava se spojily do jednoho státního celku. Vládnul v letech 1189 - 1191.

Václav *1137  +1192

Syn Soběslava I. Čech se zmocnil po smrti Konráda II. Oty. Císař Jindřich VI. však udělil Čechy v léno Přemyslu Otakarovi I. Vládnul v letech 1191 - 1192.

Přemysl Otakar I. *1155?  +15.12.1230

Syn Vladislava II. Knížetem se stal za podpory biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jondřicha VI. v roce 1192. O rok později ho šlechta vystřídala Jindřichem Břetislavem. Vládnul v letech 1192 - 1193.

Jindřich Břetislav *???  +15.6.1197

Roku 1193 mu císař propůjčil titul českého knížete. Vládnul v letech 1193 - 1197.

Vladislav Jindřich *1160?  +12.8.1222

Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I., v jehož prospěch se vzdal titulu i dědických nároků. Vládnul v roce 1197.

 

Čeští králové (1198-1306) - Přemyslovci

Přemysl Otakar I. *1155?  +15.12.1230

Podruhé na trůně, českým králem byl korunován roku 1203. Dědičnost titulu zajistila Zlatá bula sicilská vydaná roku 1212. Podruhé vládl v letech 1198 - 1230.

Václav I. *1205?  +23.9.1253

Syn Přemysla I.ˇV pořadí čtvrtý český král. Vládl v letech 1230 - 1253.

Přemysl Otakar II. *1233?  +26.8.1278

Syn Václava I. Byl také vévodou rakouským, štýrským, korutanským a kranjským. Padl v bitvě na Moravském poli u rakouské obce Durnkrut. V pořadí pátý český král. Vládl v letech 1253 - 1278.

Václav II. *27.9.1271  +21.6.1305

Syn Přemysla II. Získal i polskou královskou korunu v roce 1300. V pořadí šestý český král. Vládnul v letech 1278 - 1305.

Václav III. *6.10.1289  +4.8.1306

Syn Václava II. Vládl také v Uhrách jako Ladislav V. (1301 - 1304). V pořadí sedmý český král. Jeho vraždou v Olomouci dne 4.8.1306 skončilo více než 400 let dlouhé vládnutí Přemyslovců u nás. Vládnul v letech 1305 - 1306.

 

Nedynastičtí králové

Jindřich Korutanský *1265?  +2.5.1335

Byl Menhardovec. Měsíc po volbě králem uprchl i s manželkou Annou Přemyslovnou před vojsky Rudolfa Habsburského. Vládnul v roce 1306.

Rudolf I. Habsburský *1281  +3./4.7.1307

Syn římského krále Albrechta I.  Vládnul v letech 1306 - 1307.

Jindřich Korutanský *1265?  +2.5.1335

Podruhé na trůně. Nebyl příliš schopný panovník, část panstva požádala o pomoc římského krále Jindřicha VII., jehož syn Jan se měl oženit s Eliškou Přemyslovnou. Jindřich Korutanský podruhé vládnul v letech 1307 - 1310.

 

Lucemburkové (1310-1437)

Jan Lucemburský *10.8.1296  +26.8.1346

Syn římského krále Jindřicha VII. Oženil se s Eliškou Přemyslovnou. Zemřel v bitvě u francouzské obce Crecy - Kresčaku. Vládnul v letech 1310 - 1346.

Karel IV. *14.5.1316  +28.11.1378

Syn Jana Lucemburského. Stal se i římským císařem. S dobou jeho vládnutí je spojen největší rozkvět českých zemí. Vládnul v letech 1346 - 1378.

Václav IV. *26.2.1361  +16.8.1419

Syn Karla IV. Českým králem korunován už ve věku 2 let. Stal se také římským králem. Zemřel bez dědice, jeho dědicem se stal bratr Zikmund. Vládl v letech 1378 - 1419.

Zikmund I. *14.2.1368  +9.12.1437

Syn Karla IV. Král uherský a také císař římský. Českým králem se stal až na sklonku svého života, kdy ho teprve český zemský sněm uznal za svého panovníka. Vládnul v letech 1419 - 1437.

 

Habsburkové a interregnum - mezivládí

Albrecht II. Habsburský *10.8.1397  +28.10.1439

Zikmundův zeť a dědic, král římský a uherský. České koruny dosáhl i přes odpor husitů. Vládnul v letech 1437 - 1439.

Interregnum-mezivládí

Albrecht III. Bavorský českou korunu odmítl, vznikly landfrídy, jejichž spolupráci zajišťovaly zemské sněmy.

Ladislav Pohrobek *12.2.1440  +23.11.1457

Syn Albrechta II., narodil se až po jeho smrti. Také král uherský. Vládnul v letech 1453 - 1457.

 

Nedynastičtí králové

Jiří z Poděbrad *6.5.1420  +22.3.1471

Správce země za vládnutí Ladislava Pohrobka, po jeho úmrtí zvolen králem. I přes to, že měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům. Vládnul v letech 1458 - 1471.

Matyáš Korvín *23.2.1443  +6.4.1490

Uherský král, byl protikrál proti Jiřímu z Poděbrad, nechal se opoziční českou šlechtou zvolit za českého krále. Vládnul v letech 1469 - 1490.

 

Jagellonci (1471-1526)

Vladislav Jagellonský *1.3.1456  +13.3.1516

Syn Kazimíra IV. Až do roku 1478 musel o vládu bojovat s Korvínem, nakonec si vládu rozdělili a po smrti Korvína se stal i králem uherským. Vládnul v letech 1471 - 1516.

Ludvík Jagellonský *1.7.1506  +29.8.1526

Syn Vladislava Jagellonského. Od roku 1508 král uherský, od roku 1509 král český. Jeho smrtí v bitvě u Moháče vymřela česko-uherská větev rodu. Vládnul v letech 1516 - 1526.